کتاب ,پیشنهاد میکنماز نمایشگاه کتاب پنج شش تا کتاب خریدم. یک کتاب داستانهایی از عزیز نسیم ترک بود که با نام « مگه تو مملکت شما خر نیست» جمع آوری شده بود. عالی بود . مخصوصا داستانی که با همین نام بود خیلی زیبا بود. خوندمش رو طبق معمول به دوستان پیشنهاد میکنم. 

کتاب دیگه ای که قبلا هم خونده بودم ولی خوندن دوباره ش خالی از لطف نبود کتاب «روانشناسی خودمونی» اثر آقای حسن نراقی بود. خوندن این کتاب رو به شدت تمام به همه پیشنهاد میکنم. نگاه بسیار جدید هرچند ساده و گاهی با تحلیل کم در این کتاب از مردم ایران آورده شده است.

صفات خاص ما ایرانی ها مانند دروغگویی، چاپلوسی، قانون گریزی و ... در این کتاب مورد معرفی و نه بررسی قرار گرفته است.

منبع اصلی مطلب : مکانی برای اشتراک تجربیات
برچسب ها : کتاب ,پیشنهاد میکنم
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : کتاب جدید